XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.

Kursus Video Dagangan Forex

Video Seterusnya

Penafian undang-undang: Maklumat ini tidak dan tidak boleh ditafsirkan sebagai penasihat pelaburan yang berkaitan dengan CFD. XM tidak akan memberikan cadangan CFD kepada anda. XM hanya akan memberi anda maklumat mengenai cara CFD berfungsi. serta maklumat pasaran umum untuk mata wang dan Instrumen Pendasar Lain.

Bahan tersebut tidak mengandungi catatan harga dagangan kami, atau tawaran, atau permintaan untuk, transaksi dalam instrumen kewangan. XM tidak bertanggungjawab atas penggunaan yang boleh dibuat dari komen-komen ini dan apa-apa akibat yang timbul. Maklumat yang dinyatakan di sini tidak boleh dianggap sebagai oleh penerima sebagai pengganti untuk melaksanakan penilaian mereka sendiri kerana maklumat tersebut tidak memperhatikan objektif pelaburan, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari penerima tertentu.

Tradepedia adalah pendidik semata-mata yang menyediakan latihan mengenai teori menganalisis pasaran kewangan dan perkhidmatan dan produknya hanya untuk tujuan ilustrasi, maklumat dan pendidikan. Ianya memberikan latihan berdasarkan teori menganalisis pasaran dan kemudian menyediakan contoh teori tentang bagaimana pedagang mungkin memilh dagangan berdasarkan teori yang diajar oleh Tradepedia. Setiap contoh dagangan yang ditunjukkan oleh Tradepedia adalah hipotetikal dan tertakluk pada batasan hasil hipotetikal.

XM bertujuan untuk mewujudkan, mengekalkan dan mengendalikan peraturan organisasi dan pentadbiran yang berkesan dengan tujuan untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk mencegah konflik kepentingan daripada terbentuk atau menimbulkan risiko kerosakan yang besar terhadap kepentingan pelanggan kami. XM menjalankan dasar kebebasan, yang mewajibkan pekerja dan/atau rakan sekerjanya bertindak demi kepentingan pelanggan kami dan mengabaikan konflik kepentingan dalam menyediakan perkhidmatan kami.

CFD adalah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi untuk menyebabkan kerugian disebabkan oleh leverage. Anda perlu mengambil kira sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan jika anda boleh menanggung risiko kerugian wang yang tinggi.

Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.