XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.

Aduan

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan sebarang aspek perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat kami, sila hubungi Jabatan Pengalaman Pelanggan kami dan/atau Pengurus Perhubungan Pelanggan anda. Sebahagian besar aduan pelanggan kami diselesaikan menerusi saluran tersebut.

Jika aduan anda masih tidak dapat diselesaikan, anda boleh menghantar aduan kepada Jabatan Pematuhan kami. Pegawai Pematuhan akan menguruskan semua aduan yang diterima dengan adil dan sebarang tindakan yang diambil adalah selaras dengan Prosedur Pengendalian Aduan Syarikat yang boleh didapati di laman web kami. Sila ambil perhatian bahawa anda boleh mendapatkan Borang Aduan di Ruang Keahlian.

Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang berleveraj mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila pertimbangkan Pendedahan Risiko kami.