XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.

Notifikasi mengenai Penyelidikan Pelaburan Bukan Bebas dan Amaran Risiko

Umum

Harap maklum bahawa Kemudahan Dagangan Atas Talian kami tidak boleh didapati jika ianya diharamkan untuk diakses dan/atau digunakan. Sehubungan dengan itu, adalah kewajipan anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa anda mematuhi segala undang-undang, peraturan atau perundangan sekunder yang berkaitan dengan negara kediaman anda berkenaan dengan akses dan/atau penggunaan Kemudahan Dagangan Atas Talian kami. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, kemampuan untuk mengakses Kemudahan Dagangan Atas Talian kami tidak semestinya bermaksud Kemudahan Dagangan Atas Talian kami dan/atau sebarang aktiviti yang anda lakukan melaluinya adalah sah menurut undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan negara kediaman anda.

Kemudahan Dagangan Atas Talian kami tidak mewakili dan tidak boleh digunakan untuk tujuan, suatu tawaran dan/atau permintaan kepada sesiapa dalam sebarang bidang kuasa di mana tawaran dan/atau permintaan tersebut tidak dibenarkan. Oleh itu, akses kepada dan/atau penggunaan Kemudahan Dagangan Atas Talian kami dan penawaran instrumen kewangan melalui Kemudahan Dagangan Atas Talian kami, mungkin terhad dalam bidang kuasa tertentu, dan, dengan demikian, pengguna yang mengakses Kemudahan Dagangan Atas Talian kami dikehendaki untuk memaklumkan diri mereka dan memerhatikan sekatan tersebut.

Semua bahan yang diterbitkan di Kemudahan Dagangan Atas Talian kami bertujuan hanya untuk tujuan pendidikan/maklumat dan tidak mengandungi – dan tidak boleh dianggap mengandungi nasihat kewangan, cukai pelaburan atau dagangan dan cadangan, atau rekod harga dagangan kami, atau tawaran, atau permintaan untuk suatu transaksi dalam sebarang instrumen kewangan atau promosi kewangan yang tidak diminta kepada anda.

Sebarang pendapat, berita, penyelidikan, analisis, harga, maklumat lain atau pautan ke laman web pihak ketiga yang terkandung di dalam website ini disediakan berdasar "seadanya", sebagai ulasan pasaran umum dan bukanlah sebagai nasihat pelaburan.

Penyelidikan Pelaburan Bukan Bebas

Sesuai dengan apa-apa kandungan ditafsir sebagai penyelidikan pasaran, anda mestilah ambil perhatian dan menerima bahawa kandungan tersebut tidak bertujuan dan tidak disediakan berdasarkan keperluan undang-undang yang direka untuk mempromosikan penyelidikan pelaburan bebas dan oleh itu, ia dianggap sebagai komunikasi pemasaran di bawah peraturan dan undang-undang yang berkaitan.

Tiada Pernyataan/Jaminan

XM dan pembekal kandungan pihak ketiganya tidak bertanggungjawab atas sebarang penggunaan yang dibuat daripada ulasan ini dan untuk sebarang akibat yang berlaku. Tiada pernyataan atau jaminan diberikan mengenai ketepatan atau kelengkapan maklumat ini. Maklumat yang dinyatakan di sini tidak boleh dianggap oleh penerima sebagai pengganti untuk melaksanakan penilaian mereka sendiri kerana maklumat tersebut tidak mengendahkan objektif pelaburan yang tertentu, keadaan kewangan atau keperluan khusus daripada mana-mana penerima tertentu.

Konflik Kepentingan

Walaupun secara khusu akmi tidak menghalang untuk berurusan sebelum penyiaran penyelidikan kami, XM tidak mengambil kesempatan ke atasnya sebelum ianya diberikan kepada pelanggannya. Entiti XM Group bertujuan untuk mewujudkan, mengekalkan dan mengendalikan pengaturan organisasi dan pentadbiran yang efektif dengan tujuan untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk mengelakkan konflik kepentingan daripada membentuk atau menimbulkan risiko kerosakan yang besar terhadap kepentingan pelanggan kami. Entiti XM Group mengendalikan dasar kebebasan, yang memerlukan pekerjanya dan/atau rakan sejawatnya bertindak demi kepentingan terbaik pelanggan kami dan mengabaikan sebarang konflik kepentingan dalam memberikan perkhidmatan kami.

Sila pastikan anda telah membaca dan memahami sepenuhnya Dasar Konflik Kepentingan di Kemudahan Dagangan Atas Talian kami yang boleh diakses di sini.

Prestasi Masa Lalu Tidak Indikatif

Kemudahan Dagangan Atas Talian kami boleh menjadi rujukan untuk prestasi masa lalu. Prestasi masa lalu bukanlah petunjuk masa depan yang boleh dipercayai. Petunjuk prestasi masa lalu yang dipaparkan di Kemudahan Dagangan Atas Talian kami tidak semestinya akan berulang pada masa hadapan. Tiada pernyataan yang dibuat bahawa sebarang pelaburan akan atau berkemungkinan akan memperoleh keuntungan atau kerugian sama seperti yang telah dicapai pada masa lalu atau bahawa kerugian yang besar dapat dielakkan.

Kenyataan Berpandangan ke Hadapan

Bahan pemasaran yang disertakan pada Kemudahan Dagangan Atas Talian kami mungkin mengandungi kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan tersebut boleh menjadi data yang diperoleh sebagai hasil daripada prestasi yang lalu/akan datang yang disimulasikan berdasarkan jangkaan, anggaran, unjuran, pandangan dan kepercayaan semasa oleh anggota Entiti XM Group dan/atau penyedia pihak ketiga. Secara semula jadi, kenyataan yang berpandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian kerana ianya berkaitan kepada peristiwa dan bergantung kepada keadaan yang mungkin atau tidak mungkin berlaku pada masa hadapan. Tiada jaminan yang akan diberikan bahawa kenyataan berpandangan ke hadapan dalam dokumen ini akan disiarkan.

Amaran Risiko

Berdagang pada mana-mana pasaran kewangan melibatkan tahap risiko yang besar terhadap modal anda. CFD adalah produk berleveraj. Dagangan CFD mungkin tidak sesuai kepada semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian semua modal pelaburan anda, jadi sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang ada. Sila pastikan bahawa anda telah membaca dan memahami sepenuhnya Pendedahan Risiko di Kemudahan Dagangan Atas Talian kami yang boleh diakses di sini.

Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leveraj mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila pertimbangkan Pendedahan Risiko kami.