XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.

Margin dan Leveraj Dalam Forex

10 Kelas Aset - 10 Platform Dagangan - Lebih 1000 Instrumen
Berdagang Forex, Mata Wang Kripto, Saham Individu, Komoditi, Logam Berharga, Tenaga, Ekuiti dan Indeks Tematik di XM.

Leveraj Fleksibel Antara 1:1 - 1000:1

Di XM, pelanggan mempunyai fleksibiliti untuk berdagang dengan menggunakan keperluan margin yang sama dan leveraj dari 1:1 hingga 1000:1.

Keperluan margin dan leveraj XM adalah berdasarkan jumlah ekuiti dalam akaun anda. Lihat di bawah:

Leveraj Jumlah Ekuiti
1:1 hingga 1000:1 $5 – $40,000
1:1 hingga 500:1 $40,001 – $80,000
1:1 hingga 200:1 $80,001 – $200,000
1:1 hingga 100:1 $200,001+

Apakah Itu Margin Dalam Forex?

Margin merujuk kepada jumlah dana yang diperlukan untuk membuka dan mengekalkan posisi dagangan. Margin juga membenarkan pedagang untuk mengawal posisi yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil, dan ia sering dinyatakan sebagai peratusan saiz posisi penuh. Apabila pedagang berdagang margin, mereka boleh meminjam dana daripada broker untuk meningkatkan kuasa beli mereka.

Bagaimanakah ia berfungsi? Sebagai contoh, keperluan margin yang diperlukan untuk dagangan ialah 1%. Hal ini bermaksud, pedagang yang ingin membuka posisi bernilai $1,000,000 perlu membuat deposit $10,000 ke dalam akaun dagangan mereka. Keperluan margin mungkin berbeza-beza mengikut faktor, seperti pasangan mata wang yang didagangkan, polisi broker dan keadaan pasaran.

Pengertian margin adalah signifikan untuk pengurusan risiko yang berkesan dalam dagangan forex. Satu metrik penting yang perlu diperhatikan ialah tahap margin. Tahap margin ialah nisbah ekuiti pedagang terhadap margin yang digunakan, dan ia juga dinyatakan sebagai peratusan. Ia menunjukkan jumlah dana pedagang yang tersedia mengikut margin yang diperlukan untuk mengekalkan posisi buka. Tahap margin yang lebih tinggi menandakan akaun yang lebih stabil dengan risiko pembubaran yang lebih rendah. Sebaliknya, tahap margin yang lebih rendah menandakan risiko yang lebih tinggi dan tidak sepatutnya jatuh di bawah had yang telah ditetapkan oleh broker. Oleh itu, adalah penting bagi pedagang untuk memantau tahap margin mereka dari semasa ke semasa dan memastikan mereka mempunyai dana yang mencukupi untuk mengekalkan posisi mereka.

Bersama XM Malaysia, anda boleh membuka posisi baharu jika keperluan margin adalah bersamaan atau kurang daripada margin bebas dalam akaun anda. Walau bagaimanapun, keperluan margin mungkin berbeza-beza jika anda membuka posisi lindung nilai. Sebagai contoh, jika anda lindung nilai forex, emas atau perak, anda masih boleh membuka posisi walaupun tahap margin kurang daripada 100% kerana keperluan margin untuk posisi lindung nilai adalah 0. Apabila anda lindung nilai semua instrumen lain, ia bersamaan dengan 50%. Dalam erti kata lain, posisi lindung nilai boleh dibuka jika keperluan margin akhir adalah bersamaan atau kurang daripada jumlah ekuiti akaun.

Margin Dinamik Mata Wang Kripto

Di XM, leveraj pada CFD Mata Wang Kripto adalah dinamik dan disesuaikan secara automatik mengikut volum yang didagangkan pada setiap instrumen. Sehubungan dengan itu, apabila volum dagangan bagi setiap instrumen meningkat, peratusan margin juga meningkat, yang berkaitan dengan nilai leveraj dinamik setiap instrumen.

Harap maklum bahawa pengiraan margin dijalankan untuk setiap instrumen yang didagangkan. Jika pelanggan mempunyai posisi buka pada beberapa instrumen, margin akan dikira secara berasingan untuk setiap instrumen.

Lihat contoh pengiraan margin dinamik di bawah. Sila ambil maklum bahawa nilai yang dipaparkan dalam jadual adalah untuk tujuan ilustrasi semata-mata, dan tidak boleh digunakan dalam pengiraan dagangan.

Contoh:

Lot Peratusan Margin Dinamik Leveraj
0-14 0.2% 500:1
14-43 0.4% 250:1
43-70 2% 50:1
70+ 100% 1:1

Contoh 1: Akaun mata wang asas USD berdagang 10 lot BTCUSD pada 65,000 USD.

Lot Peratusan Margin Dinamik Margin Yang Digunakan Sebenar
10 0.2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 10 x 1 x 65,000 x 0.2% = 1,300 USD
Jumlah Margin = 1,300 USD

Contoh 2: Akaun mata wang asas USD berdagang 35 lot BTCUSD pada 65,000 USD.

Lot Peratusan Margin Dinamik Margin Yang Digunakan Sebenar
14 0.2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 14 x 1 x 65,000 x 0.2% = 1,820 USD
21 0.4% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 21 x 1 x 65,000 x 0.4 % = 5,460 USD
Jumlah Margin = 7,280 USD

Contoh 3: Akaun mata wang asas USD berdagang 75 lot BTCUSD pada 65,000 USD.

Lot Peratusan Margin Dinamik Margin Yang Digunakan Sebenar
14 0.2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 14 x 1 x 65,000 x 0.2% = 1,820 USD
29 0.4% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 29 x 1 x 65,000 x 0.4 % = 7,540 USD
27 2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 27 x 1 x 65,000 x 2 % = 35,100 USD
5 100% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 5 x 1 x 65,000 x 100% = 325,000 USD
Jumlah Margin = 369,460 USD

Apabila leveraj akaun kurang daripada nilai leveraj instrumen yang didagangkan, maka leveraj akan dikurangkan untuk memenuhi nilai leveraj akaun.

Lihat contoh pengiraan margin dinamik di bawah. Sila ambil maklum bahawa nilai yang dipaparkan dalam jadual adalah untuk tujuan ilustrasi semata-mata, dan tidak boleh digunakan dalam pengiraan dagangan.

Contoh:

BTCUSD

Lot Peratusan Margin Dinamik Leveraj Leveraj Akaun Leveraj Yang Digunakan Peratusan Margin Dinamik Telah Diguna
0-14 0.2% 500:1 100:1 100:1 1%
14–43 0.4% 250:1 100:1 1%
43–70 2% 50:1 50:1 2%
70+ 100% 1:1 1:1 100%

Contoh 4: Akaun dengan mata wang asas USD dan leveraj 1:100, berdagang 75 lot BTCUSD pada 65,000 USD.

Lot Peratusan Margin Dinamik Margin Yang Digunakan Sebenar
14 1% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 14 x 1 x 65,000 x 1% = 9,100 USD
29 1% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 29 x 1 x 65,000 x 1 % = 18,850 USD
27 2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 27 x 1 x 65,000 x 2 % = 35,100 USD
5 100% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 5 x 1 x 65,000 x 100% = 325,000 USD
Jumlah Margin = 388,050 USD

Margin Untuk Indeks Ekuiti, Indeks Tematik dan CFD Tenaga Tunai

Leveraj pada Indeks Ekuiti, Indeks Tematik, dan CFD Tenaga Tunai dilaraskan secara automatik di XM. Anda akan memperoleh leveraj yang paling rendah antara (i) leveraj akaun dagangan anda, dan (ii) leveraj simbol CFD yang didagangkan.

Pengiraan margin pula dilakukan berdasarkan setiap instrumen. Dalam erti kata lain, jika anda membuka posisi pada pelbagai instrumen, margin untuk setiap posisi berkenaan akan dikira secara berasingan.

Lihat contoh pengiraan margin dinamik untuk Indeks Ekuiti, Indeks Tematik, dan CFD Tenaga Tunai di bawah. Sila ambil maklum bahawa contoh yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja, dan tidak boleh digunakan dalam pengiraan dagangan.

Keperluan Margin = [Lot x saiz kontrak x harga buka] / [Leveraj paling rendah (Leveraj Akaun, Leveraj Simbol)]

Leveraj posisi adalah terendah antara leveraj akaun dan leveraj simbol, seperti pengiraan yang dinyatakan di atas.

Contoh 1: Pelanggan berdagang 10 lot US30Cash pada harga pembukaan 34,500 USD, menggunakan akaun mata wang asas USD dan leveraj 200:1. Namun begitu, leveraj simbol US30Cash adalah 500.

Keperluan margin posisi US30Cash (Contoh 1) = (10 x 1 x 34,500) / 200 = $1.725

Contoh 2: Pelanggan berdagang 15 lot US30Cash pada harga pembukaan 34,500 USD, menggunakan akaun mata wang asas USD dan leveraj 888:1. Namun begitu, leveraj simbol US30Cash adalah 500.

Keperluan margin posisi US30Cash (Contoh 2) = (15 x 1 x 34,500) / 500 = $1.035

Apakah Itu Leveraj Dalam Forex?

Menggunakan kuasa bermakna bahawa anda boleh berdagang kedudukan yang lebih besar daripada jumlah wang dalam akaun trading anda. Jumlah leverage dinyatakan sebagai satu nisbah, untuk 50:1 contoh, 100:1 atau 500:1.Assuming that you have $1,000 in your trading account and you trade ticket sizes of 500,000 USD/JPY, your leverage will equate 500:1.

Bagaimana ianya berkemungkinan untuk berdagang 500 kali ganda amaun yang anda ada untuk dirugikan? Di XM anda mempunyai satu elaun kredit percuma jangka pendek apabila anda berdagang diatas margin: ini membolehkan anda untuk membeli satu amaun yang lebih daripada nilai akaun anda. Tanpa elaun ini, anda hanya boleh untuk beli atau jual tiket $1,000 pada sesuatu masa.

XM akan memantau nisbah leverage yang digunakan di akaun pelanggan pada setiap masa dan berhak untuk membuat perubahan dan meminda nisbah leverage (seperti mengurangkan nisbah leverage), mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa sebarang notis untuk setiap kes, dan/atau pada semua atau mana-mana akaun pelanggan yang dirasakan perlu oleh XM.

Berdagang Dengan Leveraj Bersama XM Malaysia

Bergantung kepada jenis akaun yang anda buka di XM, anda boleh memilih leverage pada skala dari 1:1 hingga 1000:1. Margin yang diperlukan tidak berubah sepanjang minggu, juga tidak mengembang pada waktu malam atau hujung minggu. Tambahan pula, di XM anda mempunyai pilihan untuk meminta meningkatkan atau mengurangkan leverage pilihan anda.

Kelebihan dan Kekurangan Dagangan Menggunakan Leveraj

Berdagang dengan menggunakan leveraj memberikan beberapa kelebihan kepada pedagang. Pertama sekali, leveraj membolehkan pedagang untuk mengawal posisi yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil, dan berpotensi untuk memaksimumkan keuntungan mereka. Ia juga boleh memberi manfaat kepada pedagang dengan jumlah dana yang terhad dan ingin mengambil bahagian dalam pasaran kewangan. Selain itu, leveraj memberi peluang kepada pedagang untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan mereka dan meneroka strategi dagangan yang berbeza, termasuk dagangan jangka pendek dan dagangan harian. Ia juga boleh meningkatkan kecairan dalam pasaran forex dengan memudahkan volum dagangan yang lebih tinggi dan spread 'bid-ask' yang lebih rendah.

Walau bagaimanapun, leveraj juga mempunyai risiko yang tinggi. Salah satu kelemahan utama ialah leveraj berpotensi untuk meningkatkan kerugian dengan cara yang sama ia boleh meningkatkan keuntungan. Sebarang pergerakan negatif yang kecil dalam pasaran mungkin mengakibatkan kerugian yang besar kerana keupayaan leveraj untuk membesarkan saiz posisi anda. Selain itu, leveraj juga boleh menyebabkan pedagang menjadi terlalu yakin. Apabila mereka terlalu yakin untuk mengambil risiko tinggi pada posisi berleveraj, mereka cenderung untuk mengalami kerugian wang yang tinggi. Secara umumnya, leveraj memberi peluang kepada pedagang untuk mengambil bahagian dalam pasaran dan meningkatkan keuntungan mereka. Walau bagaimanapun, kami sering menasihati pedagang kami di XM supaya mengamalkan dagangan yang berdisiplin pengurusan risiko yang rapi untuk meminimumkan sebarang kelemahan. Pada masa yang sama, kami tidak mengesyorkan perdagangan dekat dengan leverage 1000:1 kerana risiko yang tinggi ia melibatkan.

Bagaimanakah Cara Untuk Memantau Tahap Margin?

Pemantauan tahap margin melibatkan pemerhatian metrik yang penting seperti margin yang digunakan dan margin bebas. Margin yang digunakan merujuk kepada bahagian ekuiti akaun anda yang sedang digunakan untuk mengekalkan posisi buka. Ia mewakili dana yang digunakan dalam dagangan aktif dan tidak tersedia untuk dagangan baharu. Sebaliknya, margin bebas merujuk kepada baki dana dalam akaun dagangan anda selepas mengambil kira margin yang digunakan. Ia merupakan ekuiti yang boleh digunakan untuk dagangan atau pengeluaran baharu, dan tidak diperuntukkan untuk posisi buka semasa. Di XM, kami memaparkan metrik ini pada akaun dan posisi individu anda untuk memastikan anda sentiasa peka dengan sebarang perubahan yang mungkin berlaku.

Jika anda ingin memantau tahap margin anda dengan efektif, anda boleh menggunakan platform dagangan anda untuk melihat baki akaun, ekuiti, margin yang digunakan dan margin bebas dari semasa ke semasa. Ini membolehkan anda untuk memantau jumlah margin yang telah anda gunakan dan baki jumlah yang masih tersedia (misalnya jika anda menetapkan akaun anda pada leverage 100:1, margin bahawa anda akan perlu untuk mengetepikan 1% daripada saiz perdagangan). Selain itu, anda boleh menetapkan makluman dan pemberitahuan untuk perubahan tahap margin supaya anda sentiasa dimaklumkan tentang sebarang kemungkinan risiko. Di samping itu, anda juga boleh mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimumkan isu berkaitan margin dan memaksimumkan penggunaan ekuiti anda dengan kekal proaktif dan berwaspada sepanjang masa.

Apakah Itu Panggilan Margin dan Mengapakah Ia Penting?

Panggilan margin berlaku apabila dana dalam akaun pedagang jatuh di bawah tahap margin yang diperlukan untuk mengekalkan posisi buka. Dalam erti kata lain, ia adalah pemberitahuan daripada broker yang meminta dana tambahan untuk menampung potensi kerugian dan mengubah akaun kembali ke tahap margin yang diperlukan. Walaupun setiap pelanggan adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memantau aktiviti akaun dagangan mereka, XM mengikut polisi panggilan margin untuk menjamin bahawa risiko maksimum anda tidak melebihi ekuiti akaun anda.

Panggilan margin adalah penting dalam dagangan forex kerana ia berfungsi sebagai tanda amaran bahawa posisi pedagang berisiko untuk dibubarkan jika dana tambahan tidak didepositkan dengan segera. Jika panggilan margin diabaikan, broker mungkin dikehendaki untuk membubarkan posisi anda bagi menampung kerugian. Oleh itu, adalah penting untuk anda memahami dan membalas panggilan margin dengan kadar segera. Kami akan memberi makluman kepada anda sebaik sahaja ekuiti akaun anda jatuh di bawah 50% daripada margin yang diperlukan untuk mengekalkan posisi anda. Ini adalah untuk memastikan kemungkinan risiko maksimum anda tidak melebihi ekuiti akaun anda. Kami juga ingin menegaskan sekali lagi bahawa memantau tahap margin anda secara konsisten adalah penting untuk mengelak daripada menerima pemberitahuan panggilan margin. Pedagang perlu membiasakan diri untuk memantau dana dalam akaun mereka untuk mengurangkan risiko dagangan dengan berkesan.

Apakah Itu 'Stop Out' dan Bagaimanakah Cara Untuk Mengatasinya?

Stop out' ialah mekanisme yang digunakan oleh broker untuk menutup posisi pedagang secara automatik apabila tahap margin akaun mereka jatuh di bawah tahap yang diperlukan, dan biasanya berlaku disebabkan oleh kerugian yang berterusan atau dana yang tidak mencukupi. Tahap stop out dalam akaun pelanggan berlaku apabila ekuiti akaun dagangan adalah sama atau kurang daripada 20% margin yang diperlukan.

Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leveraj mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila pertimbangkan Pendedahan Risiko kami.