Margin Dan Leverage

9 Kelas Aset - 10 Platform Dagangan - Lebih 1000 Instrumen
Berdagang Forex, Mata Wang Kripto, Saham Individu, Komoditi, Logam Berharga, Tenaga dan Indeks Ekuiti di XM.

Leverage fleksibel dari 1:1 hingga 1000:1

Di XM pelanggan mempunyai fleksibiliti untuk berdagang menggunakan keperluan margin yang sama dan leverage dari 1:1 hingga 1000:1.

Keperluan margin dan leveraj XM adalah berdasarkan jumlah ekuiti dalam akaun anda. Lihat di bawah:

Leveraj Jumlah Ekuiti
1:1 hingga 1000:1 $5 – $40,000
1:1 hingga 500:1 $40,001 – $80,000
1:1 hingga 200:1 $80,001 – $200,000
1:1 hingga 100:1 $200,001+

Mengenai Margin

Margin adalah jumlah cagaran bagi menampung sebarang risiko kredit yang berlaku pada dagangan anda.

Margin dinyatakan sebagai peratusan saiz kedudukan (contohnya 5% atau 1%), dan sebab yang sebenarnya hanya untuk mempunyai dana dalam akaun dagangan anda adalah untuk memastikan margin yang mencukupi. Pada margin 1%, sebagai contoh, kedudukan $ 1,000,000 akan memerlukan deposit sebanyak $ 10,000.

Untuk Forex, Emas dan Perak, posisi baharu boleh dibuka sekiranya syarat margin adalah sama dengan atau kurang dari bebas margin akaun tersebut. Ketika melindungi nilai, posisi boleh dibuka walaupun tahap margin di bawah 100% kerana syarat margin untuk kedudukan perlindungan nilai adalah Sifar.

Untuk semua instrumen lain, posisi baharu boleh dibuka jika syarat margin untuk posisi baharu adalah bersamaan atau kurang dari bebas margin akaun. Semasa melindungi nilai, syarat margin untuk kedudukan lindung nilai adalah sama dengan 50%. Melindungi nilai posisi baharu boleh dibuka sekiranya syarat akhir margin akan menjadi sama atau kurang dari jumlah ekuiti akaun.

Margin Dinamik Mata Wang Kripto

Di XM, leverage untuk Mata Wang Kripto CFD adalah dinamik dan disesuaikan secara automatik dengan jumlah dagangan pada setiap instrumen. Ini bermakna, apabila volum dagangan bagi setiap instrumen meningkat, peratusan margin juga meningkat, berkaitan dengan nilai leverage dinamik setiap instrumen.

Ianya penting untuk diambil perhatian bahawa pengiraan margin dilakukan bagi setiap instrumen yang didagangkan. Jadi apabila pelanggan mempunyai posisi dagangan terbuka dalam pelbagai instrumen, margin akan dikira secara berasingan pada setiap satu.

Dalam contoh di bawah, anda boleh melihat bagaimana pengiraan margin dinamik. Sila ambil perhatian bahawa nilai-nilai di dalam jadual adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak boleh digunakan untuk membuat pengiraan dagangan.

Contoh:

Lot Peratusan Margin Dinamik Leverage
0-40 0.2% 500:1
40-120 0.4% 250:1
120-200 2% 50:1
200+ 100% 1:1

Contoh 1: Pelanggan berdagang 10 lot BTCUSD pada harga buka 25,000 USD, dengan mata wang asas akaun USD.

Lot Peratusan Margin Dinamik Margin Telah Diguna Sebenar
10 0.2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 10 x 1 x 25,000 x 0.2% = 500 USD
Jumlah Margin = 500 USD

Contoh 2: Pelanggan berdagang 50 lot BTCUSD pada harga buka 25,000 USD, dengan mata wang asas akaun USD.

Lot Peratusan Margin Dinamik Margin Telah Diguna Sebenar
40 0.2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 40 x 1 x 25,000 x 0.2% = 2,000 USD
10 0.4% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 10 x 1 x 25,000 x 0.4% = 1,000 USD
Jumlah Margin = 3,000 USD

Contoh 3: Pelanggan berdagang 210 lot BTCUSD pada harga buka 25,000 USD, dengan mata wang asas akaun USD.

Lot Peratusan Margin Dinamik Margin Telah Diguna Sebenar
40 0.2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 40 x 1 x 25,000 x 0.2% = 2,000 USD
80 0.4% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 80 x 1 x 25,000 x 0.4% = 8,000 USD
80 2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 80 x 1 x 25,000 x 2% = 40,000 USD
10 100% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 10 x 1 x 25,000 x 100% = 250,000 USD
Jumlah Margin = 300,000 USD

Dalam kes di mana leverage akaun berada di bawah nilai leverage instrumen yang didagangkan, leverage menurun untuk memenuhi nilai leverage akaun.

Dalam contoh di bawah, anda boleh melihat bagaimana pengiraan margin dinamik. Sila ambil perhatian bahawa nilai-nilai di dalam jadual adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak boleh digunakan untuk membuat pengiraan dagangan.

Contoh:

BTCUSD

Lot Peratusan Margin Dinamik Leverage Leverage Akaun Leverage Telah Diguna Peratusan Margin Dinamik Telah Diguna
0-40 0.2% 500:1 100:1 100:1 1%
40–120 0.4% 250:1 100:1 1%
120–200 2% 50:1 50:1 2%
200+ 100% 1:1 1:1 100%

Contoh 4: Pelanggan berdagang 210 BTCUSD pada harga buka 25,000 USD, dengan mata wang asas akaun USD dan leveraj 100:1.

Lot Peratusan Margin Dinamik Margin Telah Diguna Sebenar
40 1% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 40 x 1 x 25,000 x 1% = 10,000 USD
80 1% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 80 x 1 x 25,000 x 1% = 20,000 USD
80 2% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 80 x 1 x 25,000 x 2% = 40,000 USD
10 100% Lot x Saiz Kontrak x Harga Buka x Peratusan Margin = 10 x 1 x 25,000 x 100% = 250,000 USD
Jumlah Margin = 320,000 USD

Margin Tunai dan Indeks Niaga Hadapan, & CFD Tenaga Tunai

Leveraj pada Tunai dan Indeks Niaga Hadapan, serta CFD Tenaga Tunai dilaraskan secara automatik di XM. Anda akan memperoleh leveraj yang paling rendah antara (i) leveraj akaun dagangan anda, dan (ii) leveraj simbol CFD yang didagangkan.

Pengiraan margin pula dilakukan berdasarkan setiap instrumen. Dalam erti kata lain, jika anda membuka posisi pada pelbagai instrumen, margin untuk setiap posisi berkenaan akan dikira secara berasingan.

Lihat contoh pengiraan margin dinamik untuk Tunai dan Indeks Niaga Hadapan, serta CFD Tenaga Tunai di bawah. Sila ambil maklum bahawa contoh yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi semata-mata, dan tidak boleh digunakan dalam pengiraan dagangan.

Keperluan Margin = [Lot x saiz kontrak x harga buka] / [Leveraj paling rendah (Leveraj Akaun, Leveraj Simbol)]

Leveraj posisi adalah terendah antara leveraj akaun dan leveraj simbol, seperti pengiraan yang dinyatakan di atas.

Contoh 1: Pelanggan berdagang 10 lot US30Cash pada harga pembukaan 34,500 USD, menggunakan akaun mata wang asas USD dan leveraj 200:1. Namun begitu, leveraj simbol US30Cash adalah 500.

Keperluan margin posisi US30Cash (Contoh 1) = (10 x 1 x 34,500) / 200 = $1.725

Contoh 2: Pelanggan berdagang 15 lot US30Cash pada harga pembukaan 34,500 USD, menggunakan akaun mata wang asas USD dan leveraj 888:1. Namun begitu, leveraj simbol US30Cash adalah 500.

Keperluan margin posisi US30Cash (Contoh 2) = (15 x 1 x 34,500) / 500 = $1.035

Mengenai Leverage

Menggunakan kuasa bermakna bahawa anda boleh berdagang kedudukan yang lebih besar daripada jumlah wang dalam akaun trading anda. Jumlah leverage dinyatakan sebagai satu nisbah, untuk 50:1 contoh, 100:1 atau 500:1.Assuming that you have $1,000 in your trading account and you trade ticket sizes of 500,000 USD/JPY, your leverage will equate 500:1.

Bagaimana ianya berkemungkinan untuk berdagang 500 kali ganda amaun yang anda ada untuk dirugikan? Di XM anda mempunyai satu elaun kredit percuma jangka pendek apabila anda berdagang diatas margin: ini membolehkan anda untuk membeli satu amaun yang lebih daripada nilai akaun anda. Tanpa elaun ini, anda hanya boleh untuk beli atau jual tiket $1,000 pada sesuatu masa.

XM akan memantau nisbah leverage yang digunakan di akaun pelanggan pada setiap masa dan berhak untuk membuat perubahan dan meminda nisbah leverage (seperti mengurangkan nisbah leverage), mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa sebarang notis untuk setiap kes, dan/atau pada semua atau mana-mana akaun pelanggan yang dirasakan perlu oleh XM.

XM Leverage

Bergantung kepada jenis akaun yang anda buka di XM, anda boleh memilih leverage pada skala dari 1:1 hingga 1000:1. Margin yang diperlukan tidak berubah sepanjang minggu, juga tidak mengembang pada waktu malam atau hujung minggu. Tambahan pula, di XM anda mempunyai pilihan untuk meminta meningkatkan atau mengurangkan leverage pilihan anda.

Risiko Leverage

Dalam satu tangan, dengan menggunakan kuasa, walaupun dari pelaburan awal yang agak kecil anda boleh membuat keuntungan yang banyak. Sebaliknya, kerugian anda juga boleh menjadi drastik jika anda gagal untuk memohon pengurusan risiko yang sesuai.

XM menyediakan pelbagai memanfaatkan yang dapat membantu anda memilih tahap risiko pilihan anda. Pada masa yang sama, kami tidak mengesyorkan perdagangan dekat dengan leverage 1000:1 kerana risiko yang tinggi ia melibatkan.

Pemantauan Margin

Di XM anda boleh mengawal pendedahan risiko anda masa sebenar dengan memantau digunakan anda dan margin percuma.

Digunakan dan margin percuma bersama ekuiti anda. Margin digunakan merujuk kepada jumlah wang yang anda perlukan untuk membuat deposit untuk memegang perdagangan (misalnya jika anda menetapkan akaun anda pada leverage 100:1, margin bahawa anda akan perlu untuk mengetepikan 1% daripada saiz perdagangan). Margin Percuma adalah jumlah wang anda ditinggalkan di dalam akaun trading anda, dan ia berubah mengikut kepada ekuiti akaun anda, anda boleh membuka jawatan tambahan dengan itu, atau menyerap sebarang kerugian.

Margin Call

Walaupun setiap pelanggan adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memantau aktiviti akaun dagangan mereka, XM mengikut polisi panggilan margin untuk menjamin bahawa risiko maksimum anda tidak melebihi ekuiti akaun anda.

Dengan seberapa segera sebagai ekuiti akaun anda jatuh di bawah 50% margin yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan terbuka anda, kami akan memberikan anda margin panggilan amaran kepada anda bahawa anda tidak mempunyai ekuiti yang mencukupi untuk menyokong posisi terbuka.

Aras Stop-Out

Tahap stop-out merujuk kepada tahap ekuiti di mana posisi terbuka anda ditutup secara automatik. Tahap stop out dalam akaun pelanggan berlaku apabila ekuiti akaun dagangan adalah sama atau kurang daripada 20% margin yang diperlukan.

Kami menggunakan kuki untuk memberikan anda pelayaran terbaik di laman web kami. Baca lagi atau tukar tetapan kuki.

Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.