XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.

Bagaimanakah syarikat anda melindungi maklumat peribadi saya?

Kami menghormati hak privasi anda, dan kami komited untuk mengambil semua langkah yang munasabah bagi melindungi maklumat peribadi anda. Perkara ini terpakai kepada pelanggan baharu atau sedia ada, atau sekadar pelawat laman web kami.

Kami menyimpan dan memproses maklumat peribadi anda mengikut semua undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan, dan kami mengekalkan prosedur teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk menjamin maklumat anda kekal selamat pada setiap masa.

Semua pekerja kami juga sering menerima latihan khusus untuk memastikan mereka memahami kepentingan mengekalkan, melindungi dan menghormati privasi anda, dan kami mengambil serius terhadap sebarang pelanggaran privasi yang berlaku. Apabila pelanggaran sedemikian berlaku, kami mengambil tindakan tatatertib yang sewajarnya dengan segera.

Sebarang maklumat peribadi yang anda berikan juga dihantar melalui saluran tersulit, dan semua langkah keselamatan turut diambil untuk menghalang mana-mana akses tanpa kebenaran.

Walau bagaimanapun, adalah menjadi tanggungjawab peribadi anda untuk memastikan kata laluan akaun anda dirahsiakan dan tidak didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga.

Perlukan bantuan?

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan yang tidak terkandung di Pusat Bantuan, sila hubungi kami dan salah seorang wakil kami akan sedia membantu anda.

Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leveraj mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila pertimbangkan Pendedahan Risiko kami.